Výhody pre partnerov

· Exkluzívne výrobné licencie pre produkty Smartwin

· Technologický líder vo svojom príslušnom regióne

· Využitie osvedčení a schválení pre najnovšiu reguláciu stavebných výrobkov

· Bezpečný vstup do fázy výroby produktov po adekvátnej skúšobnej fáze

· Používanie spoločných ochranných práv

· Licenčné poplatky pomerné k veľkosti Vašej firmy

· Finančné výhody prostredníctvom podielania sa na vývoji

· Účasť vo vysoko uznávanej pro Passivhausfenster GmbH

· Využívanie celého radu profesionálnych marketingových aktív a propagačných činností

· Účet do nášho marketingového serveru s individuálnym prístupom

· Účet do nášho vlastného softvéru phquick na výpočet ekonomickej výhodnosti našich výrobkov

· Permanentná účasť na školeniach, vzdelávacích príležitostiach a výročných zasadnutiach

· Náhľad do organizácie partnerských spoločností

· Zdieľanie investičných nákladov

· Zdieľanie schopnosťi SmartSoft-softvéru

· Používanie loga, najmä Európskej značky smartwin

· Spoločná domovská stránka· využívanie katalógu PSI hodnôt a jej výpočtov